Regen

Boven een half verdronken tak gakken

ganzen op weg naar wollige schapenwolken.

 

Onder het dode hout in het water fluiten

waterhoentjes, verscholen voor vliegende

gakganzen onder de witte verenlucht.

 

Ganzen ontvluchten een kapotte parkbank.

Die heeft een embleem met een web-

adres over fladderende waterhoentjes en

gakkers die verder omhoog zweven richting

snelschuivende cirrus, verdacht voor regen.

 

Beneden verdwijnen piepwaterhoentjes onder

de levende stengels van een brede treurwilg.

Naast de bank ligt een krant vol vliegnieuws.

 

Een verdacht webadres in de krant naast

de bank verdringt alle gevlogen watervogels.

 

Meer met bomen, Nederlands polderlandschap.

Reacties zijn gesloten.